På Feldballe Friskole arbejder vi på at gøre IT redskaberne til elektroniske penalhuse. Det vil sige at IT betragtes som et redskab på lige fod med det øvrige indhold i penalhuset. Det kan intet selv og er afhængigt af hvordan det bruges.

0.-1. klasse har iPads tilgængelige i skoletiden når læreren vurderer, at det er relevant.

2.-3. klasse har en personlig chromebook tilgængelig i skoletiden, når læreren vurderer, at det er relevant.

4.-5. klasse har en personlig chromebook til rådighed og hvis forældrene accepterer regler for hjemlån, kan computeren bringes med hjem.

6.-7. klasse har en personlig Chromebook til rådighed og hvis forældrene accepterer regler for hjemlån, kan Chromebook'en bringes med hjem.

8.-9. klasse har en personlig Chromebook til rådighed og hvis forældrene accepterer regler for hjemlån, kan Chromebook'en bringes med hjem.

Der er så meget forældre ikke forstår...

Guide fra Medierådet for børn og unge, Red Barnet og Center for digital pædagogik. Guiden klæder forældre på med både viden, inspiration og konkret vejledning til, hvad de skal have fokus på, når børnene går online.  Målet er at hjælpe samtalen på vej mellem børn og voksne og afhjælpe nogle af de problemer, der kan opstå ved børns brug af online-medier.

Om strålingsrisiko - wifi og mobiltelefoni

På Feldballe Friskole er it (tablet og computere) en uundværlig del af den daglige undervisning i forbindelse med kommunikation, undervisning, forberedelse, vidensdeling m.m. Herunder muligheden for at være forbundet til internettet via wi-fi netværk.

 

I forhold til eventuelle sundhedsskadelige virkninger ved stråling forholder vi os til sundhedsstyrelsens vurdering.

 

I forhold til trådløse netværk:

Fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside: https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/mobiltelefoni,-traadloese-netvaerk-med-mere/helbredsskader/sundhedsstyrelsens-vurdering

“Trådløse netværk, smart meters og lignende trådløse teknologier giver anledning til så lave eksponeringsniveauer, at der efter Sundhedsstyrelsens opfattelse ikke er et helbredsproblem forbundet med anvendelsen af disse. Der er så vidt vides ikke offentliggjort videnskabelige undersøgelser, der tilstrækkeligt kan sandsynliggøre en sammenhæng mellem eksponeringen fra trådløse netværk, smart meters etc. og skadevirkninger på den menneskelige organisme.”

 

I forhold til mobiltelefoner:

https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/mobiltelefoni,-traadloese-netvaerk-med-mere/helbredsskader samt https://www.sst.dk/da/straalebeskyttelse/mobiltelefoni,-traadloese-netvaerk-med-mere/helbredsskader/sundhedsstyrelsens-vurdering

“Sundhedsstyrelsen anbefaler på den baggrund, at man udviser omtanke ved brugen af de apparater, der giver anledning til den største eksponering - det vil sige mobiltelefoner.” og “Eksponeringen fra mobiltelefoner opfylder efter Sundhedsstyrelsens vurdering alle tre kriterier for brug af forsigtighedsprincippet, og det er på denne baggrund, at anbefalingerne er udarbejdet.”

 

Blandt andet derfor har vi på Feldballe Friskole en mobilpolitik, som indskærper, at mobiltelefoner ikke er fremme og i brug i skoletiden. De kan benyttes efter aftale med en lærer.

 

Skolen vil følge udviklingen på området mhp om politikken skal justeres.

Godkendt i skolens bestyrelse marts 2017