Forældrefest på Feldballe Friskole

.
 

Forældrefest på Feldballe Friskole

  • På Feldballe Friskole bliver der hvert år afholdt en forældrefest. Festen er for forældre og afholdes på skolen. Her har vi en god mulighed for at få en hyggelig eftermiddag/aften sammen.

 

  • Festen er som udgangspunkt kun for voksne og har til formål at styrke fællesskabet blandt forældrene på skolen.

 

  • Festen planlægges og gennemføres af forældrene til børn i 0. og 4. klasse. Til det første forældremøde efter sommerferien i de 2 klasser vælges der ca. 3 personer (6 i alt) Til at være tovholdere på arrangementet.

 

  • Hvert år videregives der erfaringer fra de forrige fester til de forældre, der har ansvaret for festen det pågældende skoleår.

 

  • Datoen for forældrefesten fastsættes hvert år i samarbejde med skolens leder, der skriver den i årsplanen for næste skoleår.

 

  • Forældrefesten er startet som et forældreinitiativ og det er  på skolens generalforsamling 2015 blevet vedtaget, at den skal være en fast del af skolens årlige arrangementer. 

 

  • Skolens ansatte vil blive inviteret til forældrefesten, men det er ikke et obligatorisk arrangement for personalet.