Fritidsordningen er på Feldballe Friskole en fuldt integreret del af skolen. Rent fysisk sker det ved at morgen- og eftermiddagspasningen er i skolens lokaler. Vi synes der er god fornuft i at udnytte de lokaler, der ellers står tomme udenfor skoletiden.

I SFO’en vil eleverne hver dag møde et fast team af engagerede pædagoger og medhjælpere. Dette gælder både i morgen-SFO og om eftermiddagen. De fleste i teamet har også timer i skolen - enten som børnehaveklasseleder eller i form af social støtte i enkelte timer. Dette giver en fælles forståelse blandt børn og voksne af, hvordan dagen er forløbet, og de voksne ved, hvilke specielle hensyn der skal tages til bestemte børn.

For børnene betyder denne struktur, at de i løbet af ugen møder de samme voksne i SFO, mens pædagogerne får et dybere kendskab og en tættere relation til børnene. I SFO-teamets samarbejdstid arbejdes der med såvel de daglige aktiviteter, som med udvikling selve SFO’en. 

Når skoledagen slutter og fritidsordningen starter, skal alle børn ud og have frisk luft. Hvor længe de SKAL være ude, kommer bl.a. an på vejret. 

Børnenes egen, frie leg er i centrum for os, men vi sørger for, at det dagligt er muligt at deltage i forskellige aktiviteter i SFO’en - f.eks. kor, kreative aktiviteter, wellness, aktive lege ude og stille aktiviteter inde.