Ulykkesforsikring

Feldballe Friskole tegner ikke en kollektiv ulykkesforsikring for de børn, der går på skolen.

Vi opfordrer derfor jer forældre til at tegne en ulykkesforsikring for jeres børn, så de er stillet bedst muligt, hvis børnene kommer til skade.

Særligt om brug af skatepark og forsikring, se nedenunder:

Forsikring og hjemlån af bærbar computer

Følgende tekst er hentet fra det forældrebrev, som alle forældre har modtaget og underskrevet, hvis deres børn må låne computeren med hjem:

Forsikring og ansvar
Risikoen for pc’erne overgår til eleverne i det øjeblik, de får dem udleveret, dette gælder også på skolen. De fleste familier har en såkaldt Familiens Basisforsikring (indbo-/familieforsikring). Denne forsikring vil typisk dække brandskader, indbruds- og tyveriskader og vandskader. Endvidere er der nogle typer af Familiens Basisforsikringer, der tillige dækker pludselige skader. Vi vil derfor anbefale jer forældre at tegne en Familiens Basisforsikring, eventuelt med udvidelsen for pludselige skader.

Desuden vil vi opfordre jer til at være opmærksomme på en eventuel selvrisiko på forsikringen. Under alle omstændigheder bør I undersøge, hvilke vilkår, der gælder for jeres forsikring, i forhold til hjemlån af computer.

Som sagt er det sådan at børnene er erstatningsansvarlige, hvilket i praksis vil sige jer som forældre, når de får udleveret computerne. På skolen betyder det, at de er ansvarlige for erstatning, hvis de handler uagtsomt eller forsætligt.

Ved skader på computeren, der opstår udenfor skolen, forventer vi, at det som udgangspunkt altid er jer forældre, der er erstatningsansvarlige.