Sundhedsplejens indsatser i skolerne er fremadrettet:
 
· 0. Klasse: indskolingsundersøgelse af alle børn
· 1. Klasse: Børnenes vægt og højde måles (Sundhedscirkus udgår)
· 4. klasse: Sundhedssamtaler med alle børn + pubertetsundervisning
· 8. Klasse: Udskolingsundersøgelse af alle børn
· 9. Klasse: Seksualundervisning i de 9. klasser, hvor lærerne ønsker det
· Uge 6. Sundhedsplejerskerne tilbyder undervisning i 2. eller 3. klasse + 7. kl.