Bestyrelsen på Feldballe Friskole

Den siddende bestyrelse er sammensat efter ordinær generalforsamling 29. juni 2020. Bestyrelsen er sammensat af 9 medlemmer og derudover er valgt suppleanter.

Den ordinære generalforsamling skal i følge vedtægter afholdes senest ved udgangen af april måned, men grundet forsamlingsforbud af hensyn til COVID-19 var generalforsamlingen udskudt til 29. juni 2020.

Trine Andreassen

Fungerende bestyrelsesformand frem til bestyrelsens konstituerende møde i august 2020.

Email: trine.andreassen@feldballe-friskole.dk

Inge-Lise Saima Kousholt

Fungeremde næstformand frem til bestyrelsens konstituerende møde i august 2020.
E-mail: ingelise.kousholt@feldballe-friskole.dk

Louise Marie Nielsen

Bestyrelsesmedlem, kasserer

Tine Valbjørn

Bestyrelsesmedlem

 

Claus Jensen

Bestyrelsesmedlem

Jonathan Hvidbjerg

Bestyrelsesmedlem

Hans Henrik Lerager

Bestyrelsesmedlem

Jannik Lund

Bestyrelsesmedlem

Mathilde Holm Hjorth

Bestyrelsesmedlem

Suppleanter

Charlotte Malmkjær (forældrekredsen)

Charlotte Schmidt (skolekredsen)