I Syddjurs Kommune er SSP-området organiseret under Syddjurs Ungdomsskole. SSP står for Skole, Social og Politi og virker som en stødpude for de unge mellem de tre instanser.

Lovgrundlaget for SSP-samarbejdet er retsplejeloven §110 - §115, som omhandler politiets samarbejde med kommuner gennem Kredsrådet, Lokalrådet og i SSP-arbejdet. Lokalt i Syddjurs Kommune koordineres indsatserne, initiativerne og hele den generelle forebyggelse fra SSP-koordinatoren. SSP-koordinatoren laver generelle forebyggelser på skolerne herunder social pejling for 5. klassetrin, forældreaftaler omkring alkohol på 7. klassetrin samt generel oplysninger og information til forældre og unge om udfordringer i ungdomslivet.

I den primære forebyggende indsats arbejder der 7 SSP-medarbejdere, som arbejder opsøgende pædagogisk på gadeplan i direkte kontakt med de unge.