Feldballe Friskole blev oprettet på baggrund af en stor gruppe engagerede forældres arbejde. Feldballe Friskole slog dørerne op til første skoledag d. 9. august 2010.

Feldballe Friskole har fra starten været en skole, der har markeret sig ved at tænke i anderledes løsninger og helhed omkring børnenes skolegang. Det betyder blandt andet:

- at skolens dagligdag og undervisning er bygget op omkring tre grundpiller

1) Faglighed & Kreativitet

2) Fællesskab & Nærvær

3) Udfoldelse & Udfordring

 

- at lærerne også arbejder i skolens fritidsordning

- at der undervises på højt fagligt niveau

- at trivsel er en forudsætning for læring

- at der veksles mellem skemaperioder og temauger/-dage

- at alle elever fra 2.-9. klasse får en chromebook (bærbar computer) stillet til rådighed. Fra 3. klasse kan computeren lånes med hjem, hvis forældrene er indforstået.

- at der er morgensamling og læsebånd.

Og selvfølgelig meget andet. I spalten til venstre kan du klikke ind og finde meget mere information om stort og småt.