Støtteforeningen har gennem mange år på skolen lavet et kæmpe arbejde og har ydet en god økonomisk støtte til skolen. Blandt andet med ting til legepladsen, opbygning af klublokaler, fripladstilskud, IT, ture osv.

En ny bestyrelse i foreningen er konstitueret i vinteren 2023 og består af:

Bettina Stubbe, Andrea Merke, Jens Peter Mølgaard, Claus Jacobsen og Kristine Bjerre. Samt suppleanter Janne Koch, Camilla Bonnard og Mie Dinesen.

Man er altid velkommen til at kontakte om med ideer og forslag.

Støtteforeningens mail: stoet@feldballe-friskole.dk

Information om kontingent kommer snart.

Følg med på Facebooksiden: https://www.facebook.com/forfeldballefriskole

 

Næste event arrangeret af støtteforeningen:

 

Indkaldelse og dagsorden til Støtteforeningens ordinære generalforsamling

 for Feldballe Friskole og Børnehus

Mandag d. 25. september 2023 kl. 17 på Feldballe Friskole
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

På valg til bestyrelsen er:

 • Jens Peter (genopstiller)

 • Claus (genopstiller)

På valg som suppleant er:

 • Mie (genopstiller)

 • Camilla (genopstiller)

Janne genopstiller ikke

 1. valg af revisor og revisorsuppleant

 2. indkomne forslag

 3. eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet til generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for støtteforeningen til Feldballe Friskole og Børnehus

 

Kort om Støtteforeningen

Efter Feldballe Friskole d. 1/8-2017 blev til Feldballe Friskole og Børnehus har de tidligere to støtteforeninger besluttet at arbejde sammen under Støtteforeningen for Feldballe Friskole. Det vil sige at børnehusets støtteforening fremover er en del af Støtteforeningen for Feldballe Friskole, der siden oprettelsen i 2009 har arbejdet på at indsamle midler til skolen. Fremover vil de indsamlede midler gå til såvel skole som børnehus.

Gennem årene har forældre, lokale og virksomheder støttet med midler til blandt andet:

 • Klublokaler

 • CD afspiller

 • Legeplads

 • Støttepladser

 • Børnehuset

 • Gave til klasserne

 • Læringsplancher til salen

 • Skolekoncerter 

 

Hvordan indsamles der midler?

Støtteforeningen afholder arrangementer i løbet af skoleåret

Tidligere har der blandt andet været afholdt:

 • Sponsorcykelløb

 • Forårsmarked

 • Whiskey- og vinsmagningsaftener

 • Salg af mad, kaffe og kage

 • Julemarked

 • Skrabejulekalender

Det er også muligt at støtte skole og børnehus ved medlemskab af støtteforeningen.

 

Er du medlem af Støtteforeningen?

Forlæng dit medlemskab eller opret et nyt!

NU har vi MOBILEPAY – Ét swipe og du støtter skolen og børnehuset

Mobilepay nr. 688885

Det koster kun 100 kr. om året at være medlem af støtteforeningen.

Det er også muligt at betale ved en bankoverførsel 

Overførsel: Reg. nr 9354  Konto nr: 140717

Husk at skrive navn/familie på overførslen!

 

Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri - Klik her