Skolehunden Falco - det gør han.....

Falco er sammen med sin ejer uddannet professionel skolehundeekvipage v/ skolehunden.dk i et 8 mdr. langt uddannelsesforløb og har sideløbende trænet i eget pædagogisk miljø.

Diagnose elever og AKT - samtaler:

Falco bruges også til bestemte/udvalgte elevers personlige udvikling. Han bruges blandt andet til ADHD og ADD elever, samt elever der i perioder oplever angst, usikkerhed eller har lavt selvværd.

Han er en stressbuffer og hjælper eleverne til at klare skoledagen. Det kan gælde for elever på alle skolens klasstrin.

 

Gåture og AKT- Samtaler:

Falco går ture med forskellige elever:

På gåturene medvirker han, sammen med TW, til relationsarbejde i samtalesituationer. Det kan være håndtering og bearbejdning af konfliktsituationer,

Samtaler om følelser og eksternalisering af uhensigtsmæssige adfærd.

Han får eleverne til at føle sig set, mødt og som noget ganske særligt.

 

Ordblindehold:

Han bruges på ordblindeholdene, hvor han øger koncentrationen og er en slags belønning for at deltage.

 

Klasserummet:

Falco bruges i klasserummet i 4/5 klasse. Her bruges han for at øge trivsel og give eleverne ekstra tryghed i klassen. Han bidrager til den gode stemning og alle i klassen er mere rolige, når han er der. Han er et fælles tredje eleverne drager omsorg for, han mindsker stress, øger koncentrationen og skaber ro.

 

Kontoret:

Falco er også på kontoret, så han er en del af skolens “alm. udtryk”. Her bruges han til at alle føler sig set, mødt og som noget ganske særligt.

 

Desuden:

Bruges han, de steder han kommer til:

Personlig udvikling

 • relationsarbejde

 • samtalesituationer

 • håndtering og bearbejdning af konfliktsituationer

 • samtale om følelser

 • eksternalisering af den uhensigtsmæssige adfærd

 • føle sig set, mødt og som noget ganske særligt

 

Social udvikling

 • bedste ven

 • at stole på andre

 • at tilgive og komme videre

 • konfliktmægler

 • øvelse i aflæsning af andet individ

 • hensyntagen

 • fælles tredje

 

Faglig udvikling

 • læsehund

 • skrivehund

 • regnehund

 • være lytter - øve mundtlighed

 • stressbuffer

 • øge koncentration

 • belønning - pausehund

 • Være deltager i faglige aktiviteter f.eks bevægelses dansk