Akademi formål og mål - de pædagogiske tanker bag.

 

Fra skoleåret 18/19 sætter vi yderligt fokus på at integrerer skolens værdier i 6/7 klasse på en anderledes måde end kun i klasserummet. Dette gør vi blandt andet ved at indføre tiltaget Akademi i klassen.

Akademi betyder at alle elever i 6/7. klasse på skift deltager i Akademiets aktiviteter. De tager på Akademi i små hold af ml. 7-10 elever med en lærer.

 

For os er trivsel en forudsætning for læring. I Akademiet sætter vi fokus på, hvordan eleverne i den enkelte grupper arbejder, trives og interagerer med hinanden.

Med akademiet i 6/7. klasse styrkes skolens røde tråd fra Frilandshaven i 4/5 klasse. til Akademi i 6/7 klasse samt Adventurerace i 8/9. klasse, hvor der fokuseres på kreativitet i undervisningen, fællesskabet og nærværet samt det at give eleverne udfordringer og muligheder for udfoldelse. 

 

Samtidig bygger akademiets pædagogiske tanker bag projektet, videre på lærernes tanker omkring 4/5. klasses virke i Frilandshaven, samt tanker bag blandt andet adventurerace, musisk og praktisk udtryk i 6.-9. klasse.

 

Gennem året i Akademiet arbejdes der med elevernes sociale relationer, elevernes personlige udvikling, elevernes robusthed, elevens sammenspil med det nære miljø, samt lærer/elev relationen. Akademiet bruges også til samtale med enkelte elever omkring emner der kan være svære eller AKT-agtige problemer omkring barnet.

 

På Feldballe Friskole har vi som værdi at trivsel er en forudsætning for læring. Derfor arbejder vi med, og har fokus på trivsel i skolen. I 6/7 klasse bruges akademiet til denne indsats i sammenspil med klassens tid. De pædagogiske tanker bag Akademi er hentet i systemiske tænkning samt en styrkebaseret tilgang til eleverne. Skolens kerneværdier bruges som udgangspunkt og baggrund for måden læreren er sammen med eleverne på. Det er kerneværdier som nærvær, positiv spejling, humor, dynamik, fleksibilitet, dynamik, trivsel samt handling.

 

Morten varetager undervisningen på Akademiet. Dette arbejde udfører han med viden som klasselærer og matematiklærer samt hans tidligere arbejde med specialbørn på Molsskolen. Trine sparrer med Morten i løbet af året og ideer hentes fra Drengeakademiet på en skole i Ringkøbing, hvor de har en gruppe kaldet Satellitten.

Her er tanken at børn med specielle behov tages ud fra klassen på små hold og undervises i naturen, har aktiv læring og arbejder med trivsel ved f.eks samarbejdsøvelser og adventurerace agtige opgaver.

 

Den indsats og de tanker kobler vi på hele gruppen i 6/7 klasse, hvor trivsel for hele gruppen bliver hovedfokus, således at klassens special elever inkluderes frem for ekskluderes på små hold. I Akademiet bliver relationsarbejde med hele gruppen, at arbejde med gruppedynamikker, at styrke livsduelighed, at skabe individuel robusthed og anvende/omsætte læring til praksis i fokus.

 

Faglighed og trivsel blandes så alle elever får udbytte af indsatsen, frem for kun klassens specialbørn og Akademiet er en anden måde at udnytte vores 2-lærerordning på, da en del af timerne hentes her, så Morten tager afsted med ca. 7 elever en dag ugentligt og den anden lærer er tilbage med resten af gruppen og har alm. timer

 

I Akademiet kobles det teoretiske fra undervisningen med kreative aktiviteter i både nærmiljøet og lidt længere væk som f.eks Århus.