Forældrehjælp på Feldballe Friskole

Feldballe Friskole er VORES skole
Mangfoldigheden er vores styrke! På Feldballe Friskole tror vi på, at vi hver især kan bidrage til det fælles bedste. Det gælder både blandt elever, lærere og forældre. Friskolen er afhængig af forældrenes engagement og egenskaber. Vi skaber vores skole ved at mødes med åbenhed og tillid, og med en forståelse af at vi er gensidigt afhængige af hinanden.

Engagement i en LEVENDE skole
Det er en selvfølge at forældre har et engagement i deres børns skoleliv. Med vores fælles ressourcer engagerer vi os i skolens liv. Elever, lærere og forældre tager sammen del i de aktiviteter, der er med til at fremme trivsel og fællesskab i og omkring skolen. Alle har ret til at tage initiativ til aktiviteter. Forældrene er altid velkomne på skolen og til at deltage i undervisningen. Hvis I ønsker at deltage i undervisningen, bedes i aftale det i forvejen, så vi har mulighed for at planlægge med jeres deltagelse. Vi har alle det samme mål – at skabe den bedste skole for børn og familier.

Praktisk hjælp

1) Rengøring og andre opgaver

Som forælder på skolen og i børnehus forventes det, at man bidrager med frivilligt arbejde i et omfang af ca. 20 timer om året.  I skolen bruges en del af timerne bruges på den fælles lørdagsrengøring, hvor hver forælder som minimum skal deltage to gange årligt. I børnehuset varetages den daglige rengøring af et professionelt rengøringsfirma.  Derudover kan man deltage i de aktiviteter, som man ellers har kompetencer, mulighed og interesse for, f.eks. pædagogiske dage, hjælp til arrangementer, bagning o.s.v

2) Arbejdslørdage

Alle forældre i skole og børnehus skal deltage i minimum to ud af tre arbejdslørdage på et skoleår: man deltager i enten efterårets eller forårets arbejdslørdag - og derudover er arbejdslørdagen i juni obligatorisk for alle. 

 

Forældre som af fysiske eller psykiske årsager ikke kan gøre rent/møde til arbejdslørdage, kontakter kontoret for at lave en aftale. 

Beslutningen om at aktivere forældrene i daglig rengøring og vedligeholdelse af skole og børnehus kommer af et ønske om, at forældrene (og deres børn) oplever et ejerskab og en respekt for de omgivelser, som er en stor del af deres børns hverdag. Derudover er det tanken, at forældrene gennem de fælles aktiviteter får lejlighed til at få en hyggelig snak med hinanden - også dem, man ikke kender i forvejen.

 

Klik på undermenuerne til venstre for at læse mere....