Forældrebetaling på Feldballe Friskole

Der betales forud for hver måned i hele skoleåret (12 mdr.). Første gang, man som ny på skolen betaler skolepenge, gøres det via girokort, men af hensyn til administrationen beder vi om, at forældre tilmelder sig betaling via Betalingsservice.

Hvis man ikke er tilmeldt Betalingsservice, opkræves et betalingsgebyr på kr. 20,00 pr. faktura.

Ved manglende betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr. ved fremsendelse af girokort.

Forældrebetalingen er en betingelse for barnets skolegang på Feldballe Friskole.

Oversigt over forældrebetaling pr. 1/8-2022 - skolepenge:

0.-3. klasse - Fuld pris: 1.111 kr./md.

1. rabatpris: 865 kr./md.

2. rabatpris: 372 kr./md.

3. rabatpris: 227 kr./md.

Oversigt over forældrebetaling pr. 1/8-2022 - skolepenge:

4.-9. klasse - Fuld pris: 1.550 kr./md.

1. rabatpris: 1.199  kr./md.

2. rabatpris: 492 kr./md.

3. rabatpris: 283 kr./md.

Oversigt over forældrebetaling pr. 1/8-2022 - fritidsordning:

SFO (0.-3. klasse): 604 kr./md.

Klub (4.-9. klasse): 276 kr./md.

Oversigt over forældrebetaling pr. 1/4-2022,  Startere (Tidlig SFO):

Startere (Tidlig SFO april-juli): 1.583 kr./md. (Der betales for 4 mdr.)

Der kan ikke opnås rabat på Starter/Tidlig SFO-taksten.

Rabatpriser

Ældste barn på skolen anses for første barn = fuld pris, yderligere børn kan udløse rabatpriser.

Ved yngre søskende i pasningstilbud uden for friskolen kan man opnå rabatpris. Rabatten opnås, hvis den/de yngre søskende (uanset alder) er indskrevet på friskolen til senere start, og indskrivningsgebyret er betalt. Der kan kun opnås rabat én gang, uanset antallet af yngre søskende i pasningstilbud uden for friskolen.

Tilskud til forældrebetaling

Der er to muligheder for at søge tilskud til forældrebetalingen på Feldballe Friskole.

1)  Fordelingssekretariatet

I begyndelsen af skoleåret kan forældre søge Fordelingssekretariatet om tilskud til forældrebetaling for skolepenge og/eller SFO betaling. Ansøgningsskemaerne fra Fordelingssekretariatet kan downloades herunder. Skemaerne udfyldes og afleveres på skolens kontor.

2)  Skolens bestyrelse

Som en ekstraordinær mulighed kan man søge skolens bestyrelse om tilskud til forældrebetalingen. Dette skal ske ved personlig henvendelse til skolens ledelse inden skolestart for det skoleår, man ønsker at søge tilskud til.

Egenbetaling ved skolerejser.

Fælles lejrskole (typisk skolebyt) for hele skolen. Her er der en egenbetaling for 100 kr/dag.

6/7 klasse lejrskole: Egenbetaling på 300 kr/dag.

8/9 klasse lejrskole: Egenbetaling på 300 kr/dag.