Forældrebetaling på Feldballe Friskole

Der betales forud for hver måned i hele skoleåret (12 mdr.). Første gang, man som ny på skolen betaler skolepenge, gøres det via girokort, men af hensyn til administrationen beder vi om, at forældre tilmelder sig betaling via Betalingsservice.

Hvis man ikke er tilmeldt Betalingsservice, opkræves et betalingsgebyr på kr. 20,00 pr. faktura.

Ved manglende betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr. ved fremsendelse af girokort.

Forældrebetalingen er en betingelse for barnets skolegang på Feldballe Friskole.

Forældrebetaling tilrettes årligt med 3% pr. 1. august.

Oversigt over forældrebetaling pr. 1/8-2023 - skolepenge:

0.-3. klasse - Fuld pris: 1.144 kr./md.

1. søskenderabatpris: 891 kr./md.

2. søskenderabatpris: 383 kr./md.

3. søskenderabatpris: 234 kr./md.

Oversigt over forældrebetaling pr. 1/8-2023 - skolepenge:

4.-9. klasse - Fuld pris: 1.597 kr./md.

1. søskenderabatpris: 1.235  kr./md.

2. søskenderabatpris: 507 kr./md.

3. søskenderabatpris: 291 kr./md.

Oversigt over forældrebetaling pr. 1/8-2023 - fritidsordning:

SFO (0.-3. klasse): 622 kr./md.

Klub (4.-9. klasse): 284 kr./md.

Oversigt over forældrebetaling pr. 1/4-2024,  Startere (Tidlig SFO):

Startere (Tidlig SFO april-juli): 1.679 kr./md. (Der betales for 4 mdr.)

Der kan ikke opnås rabat på Starter/Tidlig SFO-taksten.

Rabatpriser

Ældste barn på skolen anses for første barn = fuld pris, yderligere børn kan udløse søskende rabatpriser.

Ved yngre søskende i Feldballe Frie Børnehus opnås ligeledes rabatpris. Rabatten opnås, hvis den/de yngre søskende (uanset alder) er indskrevet på venteliste til Feldballe Friskole til senere start, og indskrivningsgebyret er betalt. 
Der kan kun opnås rabat for et barn i Feldballe Frie Børnehus uanset antallet af børn i Feldballe Frie Børnehus.

Tilskud til forældrebetaling

I begyndelsen af skoleåret kan forældre søge Fordelingssekretariatet om tilskud til forældrebetaling for skolepenge og/eller SFO betaling. Ansøgningsskemaerne fra Fordelingssekretariatet kan downloades herunder. Skemaerne udfyldes og afleveres på skolens kontor.

2)  Skolens bestyrelse

Man kan ikke længere søge skolens bestyrelse og støtteforeningen om tilskud til forældrebetalingen i skoleåret 23/24.

Egenbetaling ved skolerejser.

Klassetur med overnatning & Fælles lejrskole for hele skolen. Her er der en egenbetaling for 105 kr. pr. påbegyndt dag.

6/7 klasse lejrskole: Egenbetaling på 310 kr. pr. påbegyndt dag.

8/9 klasse lejrskole: Egenbetaling på 310 kr. kr. pr. påbegyndt dag.