Transport til og fra Feldballe Friskole

1) INGEN TAXA
Som bekendt er taxaordningen mellem Feldballe og Ebeltoft nedlagt fra og med dette skoleår, da der nu er en busrute (bus 123), som eleverne kan benytte.
 
2) BUSAFGANGE
I den første uge vil lærerne i de små klasser (0. - 3.) vise eleverne, hvor og hvordan de skal gå ud til bussen.
Herefter vil vi som udgangspunkt ikke kunne følge elever til bussen, men selvfølgelig være behjælpelig med at få dem sendt afsted til den korrekte afgang.
Vi beder jer derfor om selv at få snakket med og trænet med jeres børn, så de er trygge ved at tage med bussen.
Skulle der alligevel opstå problemer, så tag kontakt til os, så vil vi selvfølgelig forsøge at hjælpe.
 
 
Herunder findes en oversigt over busafgange om eftermiddagen.

Bus fra Feldballe - oversigten indeholder ikke alle afgange

 

Afgange fra Feldballe til Ebeltoft på hverdage, bus 123

13.15

14.45

15.15

16.15

17.15

18.15

 
 

Afgange fra Feldballe til Grenå, bus 122

13.50

14.50

15.50

16.50

 
 
 

Afgange fra Feldballe til Århus via Rønde, bus 122

13.37

14.37

15.07

16.37

17.37

 
 
3) BILLETTER/BUSKORT
I som forældre skal selv sørge for, at jeres barn har gyldig billet/buskort eller andet, når de benytter bussen. Dette købes via Midttrafik.
Der er flere billettyper at vælge imellem. Mellem Feldballe og Ebeltoft er der 3 zoner - og billetmulighederne kan ses herunder.
 
 
billede.png
 
 
 
4) EVT. TILSKUD TIL BEFORDRING
 
Skolen kan yde et lille tilskud via Fordelingssekretariatet. Tilskuddet afhænger af afstanden mellem elevens folkeregisteradresse og Feldballe Friskole.
 
 

Herunder et eksempel på hvordan elevernes km. indgår i det samlede elevkm.-tal:

Elevens faktiske afstand skole-hjem

Bundgrænse 5 km.
Topgrænse 15 km.

Km.-tal der indgår i det samlede elevkm.-tal


5 km.


5 km. er lig med bundgrænse


0 km.


9,5 km.


5 km. medtælles ikke (bundgrænse)


4,5 km.15 km.


15 km. (topgrænse) der fragår 5 km. (bundgrænse)10 km.25 km.


25 km. justeres ned til 15 km. (topgrænse) og der fragår 5 km. (bundgrænse)10 km.

 

Hvis I opfylder afstandskravene og ønsker at søge om tilskud til befordring, skal I kontakte kontoret via mail.
Vi vil så senere på året, når skolen har fået udbetalt tilskud fra Fordelingssekretariatet, beregne om I er berettiget til tilskud og hvor meget.
 
Tilskuddet udbetales 1 gang årligt i løbet af foråret.
 
 
5) BRUG AF MUNDBIND I OFFENTLIG TRAFIK
 
Krav om brug af mundbind i den offentlige trafik gælder i øjeblikket kun i Århus Kommune.
 
Rejsende, der påbegynder eller afslutter en rejse i Aarhus Kommune, skal have tildækket mund og næse ved brug af mundbind.
 
Kravet gælder også regionale busser, der krydser kommunegrænsen til Aarhus Kommune, i de pågældende regionalbusruters fulde længde, dvs. også uden for Aarhus Kommune.
Vi tolker det som om, at passagerer fra Århus skal bruge mundbind hele vejen til f.eks. Ebeltoft - mens der ikke er krav om mundbind i samme bus, hvis man står på i f.eks. Feldballe.
 
Der er altså ikke krav om, at jeres børn skal benytte mundbind i busserne til Rønde, Ebeltoft og Feldballe, selv om den enkelte bus kommer direkte fra Århus.
Yderligere er der ikke krav om mundbind for børn under 12 år.

 

OBS!! VIGTIGT!

Fra skoleåret 2020/2021 nedlægges taxaordningen. Midttrafik har indsat busser med ture om eftermiddagen fra Feldballe til Ebeltoft. Se køreplan for rute 123 hos Midtttrafik.