Skolens fag

Dansk: Vi følger Folkeskolens Fælles Mål

Engelsk: Vi følger Folkeskolens Fælles Mål

Tysk: Der undervises i tysk på 4.-9. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål.

Historie: Der undervises i historie på 2.-9. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål

Religion og livsoplysning: Der undervises i rel/liv på 0.-9. klassetrin.

Samfundsfag: Der undervises i samfundsfag på 8. og 9. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål.

Matematik: Der undervises i matematik på 0.-9. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål

Idræt: Der undervises i idræt på 0.-9. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål

Natur/teknologi: Der undervises i n/t på 0.-6. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål

Geografi: Der undervises i geografi på 7.-9. klasstrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål.

Biologi: Der undervises i biologi på 7.-9. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål. 

Fysik/Kemi: Der undervises i fysik/kemi på 7.-9. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål

Musik: Der undervises i musik på 0.-7. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål

Håndværk og design: Der undervises i H/D på 4.-7. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål.

Madkundskab: Der undervises i hjemkundskab på 4.-7. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål

Billedkunst: Der undervises i billedkunst på 0.-5. klassetrin. Vi følger Folkeskolens Fælles Mål.

Værkstedsfag: Der undervises i værkstedsfag på 4.-5. klassetrin. Undervisningen i værkstedsfag er tilrettelagt således, at den dækker fælles mål (sammenlagt med de selvstændige fag på klassetrinene over og under) for fagene billedkunst, håndværk&design samt madkundskab i 4. og 5. klasse.

It: It inddrages i alle fag og på alle klassetrin. Hos hver gruppe er der projektor og tavle. Alle elever fra 4.-9. klasse har en tablet el. chromebook stillet til rådighed. I de mindre klasser rådes over ipads til skolebrug.