FELDBALLE FRISKOLE

Udskolingen på Feldballe Friskole dækker grupperne 6.-7. klasse og 8.-9. klasse. Her arbejder de ud fra de samme overordnede mål og værdier, der gælder for hele skolen. For det første handler det om høj faglighed og en faglighed som eleverne kan anvende i praksis. For det andet handler det om fællesskab, fordi et stærkt fællesskab giver glæde og mening. For det tredje handler det om kreativitet, om at udvikle evnen til at tackle udfordringer, være iværksætter, se løsninger og muligheder.  At mestre disse tre områder vil være stærkt medvirkende til at kunne mestre livet og være en deltagende og aktiv medborger. Dette arbejder vi i dag med fra 0. klasse – i børnehøjde.

I udskolingen sammensætter vi et skoleår, hvor der i endnu højere grad, er fokus på at skabe rammerne for at eleverne kan udvikle sig til kompetente og aktive medborgere, der kan handle og forholde sig til livets mange facetter.

Derudover arbejdes med én fordybelsesdag hver uge i to skemaperioder, hvor eleverne fordyber sig og arbejder aktivt med et emne. For 6.-7. klasse er der fordybelsesdage i skemaperiode 2 og 4 og eleverne har hhv. opfinderværksted og kokkeskole. For 8.-9. klasse er der fordybelsesdag i skemaperiode 1 og 3 og eleverne har adventurerace og musisk udtryk. På denne måde skabes en skoledag med fokus på faglighed, fællesskab og kreativitet kombineret med tværfaglig sammenhæng og tid til fordybelse.

Skolerejser

Én gang mens eleverne går i 6/7 klasse kommer de på en kultur-tur til København.

Én gang mens eleverne får i 8/9 klasse kommer de på en tur til udlandet - fx Berling eller Prag.

Derudover deltager udskolingseleverne i de fælles skolerejser med hele skolen. Eleverne i 6.-9. klasse vil altså opleve at være på skolerejse hvert år.