Feldballe Friskoles elev- og forældreintra er opbygget omkring Google Apps Education. Det betyder bl.a. at man ikke kun får et internt mailsystem. I intranettet får man sin egen kontorpakke, hvor man kan oprette og dele dokumenter - altsammen online.

 

Viderestilling af mail:

Hvis du ønsker at videresende dine mails fra din @feldballe-friskole.dk konto kan du finde en udførlig guide her... Du skal dog være opmærksom på at du skal være logget ind på din konto for at få adgang til delte dokumenter, formularer m.v.