Ved indmeldelse til starten af et skoleår

Hvis du ønsker at skrive dit barn op til Feldballe Friskole, skal du først udfylde en indmeldelsesblanket. Dette kan gøres direkte på hjemmesiden.

Gebyr

Der er et indskrivningsgebyr på 500 kr. pr. barn. Barnet er først optaget på ventelisten, når der både er udfyldt indmeldelsesblanket og betalt indskrivningsgebyr. Herefter sendes en bekræftelse fra skolen.

Cirka 11 mdr. før skolestart i 0. klasse modtager I et brev, hvor vi beder jer bekræfte jeres fortsatte interesse og indsende en bindende tilmelding. Hvis ikke det ønskes at bekræfte bindende tilmelding, tilbagebetaler skolen ikke indskrivningsgebyr.

I november/december måned afholdes et informationsarrangement.

Samtale

Nogle gange vil skolen eller I forældre skønne, at det er nødvendigt med et afklarende møde i f.h.t. at beslutte, om Feldballe Friskole er det rigtige skolevalg.

 

Ved indmeldelse midt i et skoleår

Hvis dit barn går på en anden skole og ønsker at starte på Feldballe Friskole er proceduren:

1) Tag kontakt til skolen.

2) Rundvisning og snak med skoleleder.

3) Evt møde med klasselærere.

4) Evt aftale om start.

Hvis det aftales, at eleven skal starte, indmeldes barnet, og der betales 500 kr. i indskrivningsgebyr.

I løbet af to til tre uger efter start afholdes et evalueringsmøde, hvor det afklares, om skoletilbuddet vurderes til at være det rigtige. Hvis skolen vurderer, at Feldballe Friskole ikke er det rigtige tilbud, kan forældrene få indskrivningsgebyret refunderet.

Generelt om optagelse på Feldballe Friskole

- Feldballe Friskole underviser i aldersintegrerede grupper, når det giver mening. Vi tilstræber klassestørrelser på 18 elever, men klassestørrelserne kan variere.

- Som udgangspunkt har elever med søskende på skolen fortrinsret.

- Feldballe Friskole forbeholder sig retten til selv at sammensætte klasserne ud fra kriterier som fx køn, antallet af børn med særlige behov og lign.

Nedenstående model er derfor vedtaget. Den skal læses således at pladser fordeles i prioriteret rækkefølge efter nedenstående kriterier:
 

Kriterier:

00 - Garanteret plads, forskellige årsager besluttes af skoleleder

0 - en ligelig fordeling af drenge og piger i klasserne (hvis muligt).

1 - barn af forælder som arbejder ved FFB.

2 - barn som går på ældste trin i børnehuset.

3 - barn som i forvejen har en søskende gående på skolen.

4 - barn som har søskende i børnehuset.

5 - barn som ikke opfylder ovenstående,men bor i lokalt "skoledistrikt"

6 - barn som står på venteliste til børnehuset, men hvor der ikke er plads.

 

Inden for hvert kriterie benyttes anciennitet som afgørende faktor.

 

Skoleledelsen og pædagogisk råd indstiller til at vi vurderer kriterier og klassedannelse hvert år.


 

Derudover kan der være børn som af forskellige årsager er garanteret en plads. Besluttes af skoleleder.