Her kan du se rengøringsplanen for hele skoleåret. I er velkomne til at bytte indbyrdes, men skolens kontor skal orienteres herom. Nedenunder kan man læse om proceduren ved lørdagens forældrerengøring.

Procedure ved lørdagens forældrerengøring

Forældrerengøringen planlægges og koordineres af et udvalg af forældre, som har påtaget sig den opgave. Rengøringsudvalget består i øjeblikket af Mathilde (Jens Emil), Janne (Noah), Charlotte (Tobias), Elin (Signe) og Christina (Lukas).

Proceduren for forældrerengøringen er:

På skolens hjemmeside kan man til enhver tid finde en opdateret plan og holde sig ajour med, hvornår man skal gøre rent. Hvis man ikke kan gøre rent på den tildelte dato, skal man selv sørge for at bytte sin dato med nogle andre. Hvis man bytter indbyrdes, skal Helene have besked på hm@feldballe-friskole.dk eller tlf: 69692551.

Den, der står øverst på en uges rengøringshold, er tovholder og bliver først på ugen kontaktet af en fra rengøringsudvalget. Nederst på rengøringsplanen kan man se, hvem fra rengøringsudvalget, der er ansvarlig for de enkelte måneder. Tovholderen skal kontakte resten af sit hold og tjekke, at alle er opmærksomme på rengøring samt aftale præcist, hvornår man mødes.

Der gøres rent lørdag fra kl. 9-12, med mindre andet aftales med tovholderen. Tovholderen skal orientere en fra rengøringsudvalget om alle aftaler løbende.

I gangen på vej ind til billedkunst hænger der en tavle og fire kroge med planer for de fire områder, som rengøringen er delt op i. På tavlen skriver forældrene, hvem der har gjort rent i hvilket område samt evt. bemærkninger.

På kontoret udleveres ”engangskoder” til rengøringen. Dvs. en kode, der kan bruges til at slå alarmen fra eller til. Koderne gælder kun den weekend, de er udstedt til. Tovholderen henter kode og nøgle hos Helene i ugen op til rengøring. Nøglen puttes efter endt rengøring gennem brevsprækken i døren ud til skolegården.

Skulle det ske, at alle ikke gør rent på samme tid, er proceduren som følger: Tovholderen bliver ved sin rundringning klar over, at en eller flere er nødt til at gøre rent på et andet tidspunkt end lørdag kl. 9-12. Den, der ønsker rengøring på et andet tidspunkt, skal selv sørge for at hente en alarmkode hos Helene, ligesom vedkommende er ansvarlig for at hente og bringe nøgle, så de, der gør rent lørdag ikke berøres.

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Mathilde, Janne, Elin, Charlotte eller Christina.