Ventelistekriterier for Feldballe frie Børnehus

Der kan desværre ikke altid gives garanti for en plads og heller ikke altid til ønsket opstartstidspunkt.

Ledige pladser tildeles tidligst 6 måneder før ønsket opstartsdato.

Forældre, der har børn på ventelisten, kan få oplyst hvilken placering deres barn har på ventelisten. Man skal dog bemærke, at vores venteliste er en opskrivnings-liste efter anciennitet, hvor en række andre hensyn har betydning, når vi fordeler ledige pladser. Disse er:

Søskendehensyn: Søskende til børn på Feldballe Friskole og i Feldballe frie Børnehus har fortrinsret til ledige pladser. Som søskende tæller også børn i sammenbragte familier, der bor på samme folkeregisteradresse. Vi har dog desværre ikke søskendegaranti, da der ikke altid er ledige pladser, når der er et konkret behov.

Aldershensyn: Børnehaven er aldersopdelt i 3, 4 og 5-årige, mens vuggestuen også skal have en balance mellem små og store.

Kønsfordeling: De enkelte grupper skal have en rimelig fordeling mellem drenge og piger.

Reserverede pladser: Vores vuggestuebørn er sikret en plads i børnehaven.

Ansattes børn: Børn af ansatte på Feldballe Friskole og i Feldballe frie Børnehus har fortrinsret.

Kommende elever på Feldballe Friskole: Børn, der er skrevet op til skolestart på Feldballe Friskole, har fortrinsret.

Vi fordeler vores ledige pladser objektivt og lægger stor vægt på ordentlighed i håndteringen af ventelisten.  

Når vi har en ledig plads, tilbyder vi altså pladsen til den første, der opfylder de konkrete kriterier og har højst anciennitet på ventelisten. Takker man nej, går tilbuddet videre til den næste osv...