Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov (§27 b)

Fra 1.1.2019 indføres et nyt tilbud til forældre på barsel- eller forældreorlov.

Forældre, hvor en eller begge forældre har fravær i medfør af barselsloven, får mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer pr. uge i et dagtilbud mod en reduceret forældrebetaling.

Tilbuddet gælder børn i husstanden i alderen 26 uger og frem til skolestart. 

Tilbuddet omfatter egne børn, adoptivbørn, sammenbragte børn samt plejebørn.

Tilbuddet gælder for både kommunale og private tilbud, og gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

Pasningen sker i tidsrummet kl. 9-15.