Generalforsamlinger

I kolonnen til venstre kan du se indkaldelser, referater m.m. af ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger afholdt af Feldballe Friskole.

Der afholdes hvert år ordinær generalforsamling, som skal afholdes i perioden 1. marts - 30. april. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest d. 1. februar. For mere deltaljerede bestemmelser henvises til skolens vedtægter. Som kan findes her...