Velkommen til fritidsordningen på Feldballe Friskole

Fritidsordningen er på Feldballe Friskole en fuldt integreret del af skolen. Rent fysisk sker det ved at morgen- og eftermiddagspasningen er i skolens lokaler. Vi synes der er god fornuft i at udnytte de lokaler, der ellers står tomme udenfor skoletiden.

I fritidsordningen vil eleverne møde de samme voksne, der har undervist børnene i løbet af skoledagen. Det betyder, at der blandt børn og voksne er en fælles forståelse af, hvordan dagen er forløbet, og de voksne ved hvilke specielle hensyn, der skal tages til bestemte børn.
 
For børnene betyder det, at de ikke skal til at forholde sig til nye voksne og nye rammer, mens lærerne her får mulighed for at være sammen med børnene under andre vilkår og derved åbnes muligheden for etableringen af andre relationer end de, der knytter sig til elev- og lærerrollen.
 
Vi sørger for, at der er mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter i fritidsordninge, som fx kor, basket, levende stratego m.m. Men det er også vigtigt for os, at fritidsordningen indeholder FRI-tid. Her er det børnene egen leg, der er i centrum.
 
Når skoledagen slutter og fritidsordningen starter skal alle børn ud og have frisk luft. Hvor længe de SKAL være ude kommer bl.a. an på vejret.