Ugens gang i vuggestuen

I vuggestuen er vi 12 børn i alderen ca. 1 år - 2,9 år. Vuggestuen er præget af en del faste daglige rutiner:

- formiddagsmad kl. 9.00

- rundkreds med sang

- frokost ca. kl. 11.00

Herefter bliver alle børn skiftet og puttet ud til middagslur.

Eftermiddagen starter, når første barn står op fra middagslur, og der spises frugt og leges frit inde i vuggestuen eller ude på legepladsen. Herefter klarer vi eftermiddagspuslen :-)

Udover de faste rutiner er de strukturerede pædagogiske aktiviteter i vuggestuen inddelt på ugens dage.

Mandag: Udgangspunkt i den personlige/sociale udvikling. Fx lege og sanglege og ture ud af huset.

Tirsdag: Fokus på kreative aktiviteter. Fx male, tegne, modellervoks, perler og sandkasseleg.

Onsdag: Fokus på motoriske aktivteter. Der leges på gulv og madras, kravleleg, kolbøtter, tunnelleg eller udeaktiviteter på legepladsen.

Torsdag: Udgangspunkt i den personlige/sociale udvikling. Fx lege og sanglege og ture ud af huset.

Fredag: Ekstra fokus på den sproglige udvikling. Fx via dialogisk læsning som fast aktivitet.

I vuggestuen arbejdes der med overordnede emner af ca. 2 måneders varighed og emnet følger det, der arbejdes med i børnehaven, sådan at vuggestuebørnene kan relatere til aktiviteter i børnehaven.

Ugens gang i børnehaven

De 25 børnehavebørn er opdelt i to aldersgrupper.

De ældste: Pandaerne - gruppe/turdag om tirsdagen, samt hjemmeaktivitets/opgavedag om torsdagen.

Mellemste/yngste: Koalaerne - gruppedag om torsdagen.

Vi arbejder med emner af ca. 2 måneders varighed, hvor vi i den pågældende periode fordyber os og arbejder med alle udviklingsområder/læreplanstemaer i strukturerede aktiviteter, der tager udgangspunkt i emnet. Vi evaluerer hvert emne ud fra SMTTE modellen.

Derudover laver vi i dagligdagen små læringsgrupper, hvor fokus kan være sproglig udvikling, motorisk udvikling og personlig/social udvikling. Disse læringsgrupper sammensættes ud fra personalets faglige vurderinger og/eller andre faggruppers anbefalinger, således at vi på denne måde kan tilgodese det enkelte barns unikke behov og skabe de mest hensigtsmæssige rammer for udvikling.

Vi holder samling hver dag før frokost. Denne samling kan have forskelligt indhold - her fejrer vi fødselsdage, synger, leger og 'griber de bolde' som børnene kaster op i luften. Samlingen er et tidspunkt, hvor børnene har stor indflydelse og 'taletid' i det store fællesskab.

Efter frokost er vi på legepladsen indtil ca. 13.45, hvor vi skal gøre klar til frugt, som spises ude eller inde alt efter vejret. Vi spiser i de aldersopdelte grupper, så der kan laves aktiviteter målrettet den enkelte aldersgruppe - fx smålege eller højtlæsning.

På legepladsen er der fri leg, eller der igangsættes enkelte aktivteter af den voksne.