Fravær - sygdom, rejser m.v.

Sygdom - sygdom meldes på skolens kontor inden skoledagens start enten på tlf 69692551, til info@feldballe-friskole.dk  eller via mail til klasselærere.

Fravær - For fravær mellem 1-3 dage søges fri hos klasselærere for fravær over 3 dage søges fri hos skoleleder.

Rejser i skoletiden - Vores udgangspunkt er, at vi ikke vil nægte forældre at rejse med deres børn. Der er rigtig mange positive aspekter ved at rejse og få oplevelser sammen med sine forældre. Vi vil dog heller ikke undlade at gøre opmærksom på at det har nogle konsekvenser at være væk fra skolen i forhold til faglighed og socialt samvær. Her er det forældrenes ansvar at være opmærksom på den ekstra indsats, der evt kræves når man vender hjem fra sin rejse/ferie i forhold til at få eleven kørt godt ind i klassen igen. Skolen forpligter sig ikke til at levere materialer til undervisning i forbindelse med elevens fravær. Vi forventer at forældrene og eleven orienterer sig i klassens skema og ugeplan under rejsen.

Det er vores pligt at gøre opmærksom på det, hvis vi af forskellige årsager ikke kan, stå inde for at eleven mister undervisning i forbindelse med en rejse i skoletiden.

Hvis der gives tilladelse til rejser af mere end 14 dages varighed laves en konkret aftale med skolens ledelse om hvorledes undervisningspligten opfyldes.

Fravær og betaling - Udgangspunktet er, at der ikke gives reduktion i skolepengene i forbindelse med fravær op til tre måneder. Dog kan skolens ledelse søges om reduktion af skolepenge for fravær i mere end tre måneder. Der vil kunne være tale om op til 50% reduktion i 4.-6. fraværsmåned.