IT


Vi har på skolen ikke noget filter på vores netværk. Det betyder at skolens elever i princippet kan tilgå alle sider på internettet. Det betyder at eleverne skal lære og må følge god opførsel og færden på internettet og i den digitale verden generelt. Der er mange muligheder på internettet, ligesom der er mange faldgruber. Det er vores opfattelse at vi ikke kan lave forbud, der sikrer, at eleverne ikke opfører sig uhensigtsmæssigt. Men vi kan sammen med jer forældre ruste eleverne til at møde den digitale verden. Langt hen ad vejen handler det om at følge de samme regler for god opførsel som gælder i elevernes sociale liv i øvrigt. Det handler bl.a. om:

 - at holde en ordentlig tone i talt og skrevet sprog.

- at være opmærksom på og respektere egne og andres grænser.

- at turde sige fra hvis noget føles ubehageligt.

- at turde tale med en voksen, hvis der er ting der opleves grænseoverskridende.

Konkrete retningslinjer:

 • Det er strengt forbudt at downloade og installere materiale på skolens computere, såvel bærbare som stationære.
 • Eleverne må ikke opsøge eller opholde sig på sider som indeholder vold, nøgenhed og pornografi. 
 • Intet eget medbragt udstyr må tilkobles skolens netværk.

 Skolen påtager sig ikke erstatningsansvar for medbragt udstyr.

Februar 2013

Mobiltelefoni


Vi foreslår helt generelt at forældrene overvejer hvornår og hvorfor barnet skal have mobiltelefon med i skole. Vi tror det er yderst sjældent at I forældre har brug for at ringe til jeres børn i skoletiden, og har erfaring for at børnene også har det bedst med at dagens aftaler er på plads inden de kommer i skole. Derudover kan det være en stor hjælp og tryghed for både børn og forældre, at børn, der klarer skolevejen alene har mobiltelefon med.

Vi ved at nogle børn gerne vil ringe til deres forældre, når de oplever en konflikt på skolen. Selvom det er forståeligt, at børnene gerne vil høre deres forældres kærlige ord i en sådan situation, løser det desværre ikke problemerne. Børnene er bedre stillet med at få hjælp her og nu af de voksne og børn, der er i nærheden og kan se hvad der foregår. Derfor skal børnene lære at søge hjælp på skolen i stedet for i telefonen.  

Vi er klar over at nogle forældre oplever et pres med hensyn til indkøb af mobiler og mange henvisninger til, hvad der er normen blandt de andre børn. Derfor er et godt forældresamarbejde en stor hjælp i denne situation. Det er oplagt emne på forældremøder, hvor man kan drøfte om der skal laves aftaler indbyrdes i gruppen for at udskyde tidspunktet for, hvornår det er nødvendigt, at have den ekstra udgift telefonen er.

Mobiltelefonen er ikke nødvendig for at skabe venskaber, selvom det i dag kan komme til at lyde sådan, og den kan faktisk være en hæmsko i forhold til nærvær i samværet. Omvendt er en mobiltelefon ikke længere kun en telefon. Det er ofte også en mini-computer, der i lige så høj grad benyttes til andre ting end at ringe fra. Hvilket kan gøre grænserne lidt sværere at trække, og kræver at vi af og til på ny forholder os til retningslinjer.

Konkrete retningslinjer

 • Mobilerne er slukket hele skoledagen og opholder sig i skoletasken eller i garderoben. Med mindre andet er aftalt med klassens lærere.
 • I fritidsordningen må børnene bruge deres telefon som spillemaskine, under samme regler som computere. Det vil sige max 30 minutters ”skærm” om morgenen og 30 min. om eftermiddagen.
 • Børn der går i Klub i kælderen må bruge telefonen til at høre musik på, spille spil på og lign. i Klubben.
 • Det er forbudt at fotografere eller filme andre uden deres tilladelse.
 • Telefonen må ikke bruges til at drille eller generere og mobbe andre hverken voksne eller børn.
 • Eleverne i Klubben må gerne bruge deres telefoner til at indgå legeaftaler uden at involvere de voksne.
 • Elevernes egne mobiltelefoner må ikke kobles på skolens internet.
 • Skolens elever må bruge fritidsordningens mobiltelefon (og ikke deres egen), efter aftale med fritterpersonalet, til at indgå legeaftaler. Legeaftaler pr. telefon i fritteren laves efter 14.30. Dog vil vi fortsat gerne understrege at det bedste vil være at I forældre har hjulpet dem med at lave aftaler på forhånd.

Februar 2013

Tilføjelse til skolens mobilpolitik for skoleåret 2017/2018. Se herunder.