Eleverne på Feldballe Friskole går til afgangsprøverne efter 9. klasse på helt ordinær vis. Dog føres der ikke til afgangsprøve i faget Kristendomskundskab.